Die Beste Ding Since Popcorn

Die Beste Ding Since Popcorn
Goodreads Rating:
3.70
Language
Genre:
ISBN10:
1770002669
ISBN13:
9781770002661

'n Donker wereld van dwelms, 'n lewe in die strate, dwelmsindikate en die tronk. Dit is 'n lewe wat maar alte bekend is aan Rocher.

Die lewe het hom mis­han­del. Hy moes staande bly deur sy ouers se egskei­ding, vyf stiefpa's en seksuele moles­tering. Rocher het homself oortuig dwelms is sy enigste troos, sy enigste liefde. Tog is Die beste ding since popcorn 'n verhaal van hoop, oorwinning en verlossing. Deur Jesus se bloed en God se on­beperkte genade en liefde word Rocher bevry van sy verslawing, maar eers nadat hy die diepste duisternis oorleef het: Pollsmoor-gevangenis.