Tafsir Daniel: Nubuat Akhir Zaman

Tafsir Daniel: Nubuat Akhir Zaman
Published:
March 1994 by Penerbit ANDI
Goodreads Rating:
4.00
Pages:
384
Language
ISBN10:
9797637727

Kitab Daniel termasuk salah satu kitab yang paling sukar untuk dipahami oleh umat Tuhan pada umumnya.

Di dalamnya terdapat banyak nubuat mengenai kerajaan-kerajaan dunia yang pernah mencapai masa kejayaannya, dan nubuat tentang Akhir Zaman. Seluruh nubuat dalam Kitab Daniel ini diberikan agar umatNya tahu bahwa Allah berkuasa atas setiap kerajaan manusia di muka bumi. Sebagai puncaknya, Dia akan menegakkan kerajaanNya di dunia. Buku Tafsir Daniel: Nubuat Akhir Zaman menjelaskan isi Kitab Daniel secara rinci, kronologis, mendalam, dan disertai bukti-bukti ataupun fakta-fakta historis. Penulis berusaha menyingkapkan kebenaran tentang Akhir Zaman yang dinubuatkan dalam Kitab Daniel dengan mengacu pada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dewasa ini.