Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. část

Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. část
Published:
2015 by Olympia
Author:
Goodreads Rating:
3.00
Pages:
151
Language

Průvodce po opevněných kostelech v České republice. Opevněné kostely jsou sakrálními stavbami s fortifikačními prvky; sloužily nejen k náboženským účelům, ale také jako opěrné body při obraně proti nepříteli. Každé heslo v průvodci obsahuje informace o dané lokalitě a její dostupnosti, stručnou historii, popis kostela a jeho opevnění. První část publikace se zaměřuje na památky v oblastech Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje.