نقدی برای تمام فصول

نقدی برای تمام فصول
Published:
2000 by انتشارات طرح نو
Goodreads Rating:
3.77
Pages:
245
Language
Genre:
ISBN10:
9645625963
ISBN13:
9789645625960

نقدی برای تمام فصول: گفتگوی اکبر گنجی با عبدالله نوری به پیوست متن استیضاح عبدالله نوری در مجلس پنجم A Critique for all Seasons akbar Ganji's Conversation with Abdullah Nuri with the text of Nuri's Impeachment in the Fifth Majlis (Parliament) از مجموعه ی فرهنگ عمومی انتشارات طرح نو شامل: تراژدی تاریک اندیشان، کمدی خیال اندیشان، گفتگوی اول - تمامت خواهی و خشونت ورزی، مطلق اندیشی و مشارکت گریزی، گفت و گوی دوم - پیامدهای مردم سالاری: اصلاح قانون اساسی، تغییر حکمرانان، آزادی مخالفان و ...

متن کامل استیضاح، نمایه