10x10x10: Sampung Tigsasampung Minutong Dula ng Sampung Mandudula

10x10x10: Sampung Tigsasampung Minutong Dula ng Sampung Mandudula
Published:
2005 by UST Publishing House
Author:
Goodreads Rating:
4.38
Pages:
181
Genre:
ISBN10:
9715062989

Eyeball ni Alfonso Dacanay Saint Anthony, Pray For Us ni Liza Magtoto Over a Cup of Coffee ni Vincent de Jesus Isang Libong Tula para sa Dibdib ni Dulce ni Layeta Bucoy Trabaho Soliloquies ni Ned Trespeces Balang Araw (O Ang Huling 10 Madramang Minuto ng Kahihiyang Eskandalo sa Chuchuchuchu-Shushushumenilyn Nuptials sa Planetang Earth Taong 3010 AD) ni Cris Martinez Walang-Iwanan ni Rene Villanueva Tignan Natin ang Mukha Niya ni Nicolas Pinchay Single Brown Female ni Jose Victor Torres Nang Dahil Lang sa Init ni Rody Vera