Noir

Noir
Published:
October 2013 by Timof i cisi wspólnicy
Author:
Goodreads Rating:
2.83
Pages:
120
Language

On – policjant, On – pisarz, On – kobieciarz, Ona – lekarka. Rodzina. Relacje, Uczucia, Małe kłamstewka. I te duże. Wystarczą trzy dni, żeby wszystko się zmieniło…